...

9 tháng, TP.HCM huy động 2.156.300 tỷ đồng vốn tín dụng trong dân

InfoMoneyTrong 9 tháng đầu năm 2018, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố đã huy động được 2.156.300 tỷ đồng trong dân.

Đây là thông tin được công bố tại Cuộc họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ hàng tháng tại UBND TP.HCM diễn ra chiều 1/10. Theo đó, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 9 đạt 2.156.300 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2017 và tăng 9,87% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2018, TP.HCM huy động được 2.156.300 tỷ đồng trong dân.
9 tháng đầu năm 2018, TP.HCM huy động được 2.156.300 tỷ đồng trong dân.

Trong đó, tiền gửi VNĐ tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm hơn 88,7% tổng nguồn vốn huy động. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 350 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,74% so cùng kỳ, với vốn đăng ký kinh doanh 11.195,5 tỷ đồng, tăng 57,95% so cùng kỳ.

Hiện tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.963.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2017 và tăng 17,07% so với cùng kỳ năm trước . Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 54% tổng dư nợ, tăng 14,31% so cuối năm 2017; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 46%, tăng 8,38% so cuối năm 2017.

Vốn huy động bằng VNĐ đạt 1.912.300 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng vốn huy động, tăng 7,95% so cuối năm 2017; vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 244.000 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng vốn huy động, tăng 4,11% so cuối năm 2017.Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1.792.800 tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng dư nợ, tăng 11,93% so cuối năm 2017; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 171.000 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng dư nợ, tăng 7,2% so cuối năm 2017.

Đối với Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hiện Thành phố có 15 Ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng với số tiền đăng ký đạt 259.998 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số tiền thực hiện kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 182.961,53 tỷ đồng cho 7.722 khách hàng vay vốn. Trong đó, tổng số tiền đã giải ngân theo gói tín dụng của các NHTM đạt 170.329,23 tỷ đồng cho 7.375 khách hàng; thực hiện chương trình kết nối theo chuyên đề và thông qua Hội nghị kết nối tại các quận huyện đạt 12.632,3 tỷ đồng cho 347 khách hàng vay vốn.

Gia Huy
Tin liên quan
Bình luận của bài viết...
close
Top