...

Agribank: Thu ngoài dịch vụ tăng 19,5%

InfoMoneyHiện ngân hàng đang cung ứng cho thị trường thanh toán trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích.
Agribank là ngân hàng có số lượng khách hàng đông nhất hệ thống
Agribank là ngân hàng có số lượng khách hàng đông nhất hệ thống

Là một trong những ngân hàng có lượng khách hàng đông nhất hệ thống, Agribank ngày càng có nhiều sản phẩm tiện ích, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, năm 2016, tỷ trọng doanh thu ngoài tín dụng của Agribank tăng 19,5% so với năm 2015.

Agribank có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, xây dựng nền tài chính điện tử hiện đại, văn minh, minh bạch.

Thông qua mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ với nền tảng là dịch vụ thanh toán cá nhân, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ “thu hộ” cho các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, bảo hiểm…; triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích hàng hàng sử dụng SPDV thanh toán, kiều hối, thẻ và nhiều SPDV khác trên cơ sở phát triển các tiện ích mới của các SPDV và kênh thanh toán… nhiều SPDV Agribank được quảng bá, giới thiệu đến khách hàng và được ngày càng nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu, lựa chọn sử dụng.

Đến cuối năm 2016, Agribank có gần 12 triệu khách hàng sử dụng các sản phẩm huy động vốn, trên 3.6 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, trên 9.5 triệu tài khoản thanh toán, số lượng thẻ đang hoạt động tăng 22% so với đầu năm…

Thuỳ Liên
Bình luận của bài viết...
close

Top