...

A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính B+ đối với BIC

InfoMoneyTổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best vừa công bố kết quả tái định hạng tín nhiệm năm 2017 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
Trong thời gian tới, BIC sẽ tập trung vào việc cơ cấu lại sản phẩm
BIC đặt kỳ vọng có thể nâng hạng tín nhiệm trong năm 2018

Theo đó, A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B+ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb-, triển vọng nâng hạng là Tích cực.

Theo A.M.Best, kết quả định hạng này phản ánh kết quả hoạt động tốt cũng như năng lực vốn hóa dựa trên rủi ro ngày càng được tăng cường của BIC. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC cũng tương đối khả quan so với các doanh nghiệp cùng ngành, đặc biệt, tỷ lệ bồi thường được duy trì ở mức hợp lý.

Danh mục đầu tư của BIC cũng được duy trì theo hướng thận trọng, an toàn, đem lại cho BIC nguồn thu nhập ổn định, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động chung.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng mẹ BIDV trong việc phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới, nền tảng khách hàng hay cổ đông lớn thứ 2 FairFax Asia Limited trong công tác phát triển sản phẩm mới và đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng tạo nên những kết quả kinh doanh tốt của BIC.

Để duy trì kết quả xếp hạng cũng như tăng hạng, các doanh nghiệp bảo hiểm phải duy trì, nâng cao biên khả năng thanh toán, tăng vốn chủ sở hữu hàng năm, trong khi áp lực từ phía các cổ đông về việc chia cổ tức cao là rất lớn.

BIC cho biết, trong thời gian tới, công ty này sẽ tiếp tục tập trung vào việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu nâng cao mức định hạng ngay trong năm 2018.

6 tháng đầu năm 2017, BIC ghi nhận doanh thu đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 45% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 772,8 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng, hoàn thành 49,4% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2016, BIC đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo dự kiến kế hoạch kinh doanh cả năm 2017, BIC có thể đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí kết hợp duy trì ở mức dưới 100%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 186 tỷ đồng.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top