...

Áp dụng "phương pháp 365 ngày", người đàn ông này tiết kiệm hơn 62 triệu

InfoMoneyNgày đầu tiên của năm, người đàn ông Đài Loan bỏ hộp một Đài tệ, ngày thứ hai là 2 Đài tệ... cho đến ngày thứ 365.
 Tổng số tiền mà anh Lee để dành được năm 2018. Ảnh: taiwannews
Tổng số tiền mà anh Lee để dành được năm 2018. Ảnh: taiwannews

Ngày đầu năm mới vừa qua, người đàn ông họ Lee đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân mức tiền mình để dành được trong năm 2018 - 83.000 Đài tệ (hơn 62 triệu đồng) - theo kế hoạch vô cùng đơn giản, theo taiwannews.

Lee áp dụng "phương pháp tiết kiệm 365". Theo đó, ngày đầu tiên của năm, anh bỏ lợn một Đài tệ, sau đó cứ mỗi ngày, anh lại tăng thêm một tệ nữa, cho đến ngày cuối cùng của năm. Theo cách này, anh sẽ để dành được hơn 66 nghìn Đài tệ. Tuy nhiên, con số thực anh để dành được cao hơn, là những khoản bên ngoài, không tuân theo quy luật này. 

Lee cũng thông báo năm 2019 này, anh sẽ thử để dành theo "Phương pháp tiết kiệm 52 tuần", tức là cất 100 Đài tệ cho tuần đầu tiên, 200 Đài tệ cho tuần thứ hai, và cứ tăng dần 100 Đài tệ cho mỗi tuần tiếp theo, cho đến hết 52 tuần của năm. Theo cách này, anh có thể để dành được 130.800 Đài tệ cho cả năm (khoảng 98 triệu đồng). 

Theo cách "tiết kiệm 52 tuần", một người có thể để dành một triệu Đài tệ (751 triệu đồng) sau 7 năm.

Thuận An
Bình luận của bài viết...
close
Top