...

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

InfoMoneyBà Nguyễn Đức Thạch Diễm vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 4/7.
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, quyền Tổng giám đốc Sacombank
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, quyền Tổng giám đốc Sacombank

Được biết, Sacombank đang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973, có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - ngân hàng, bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2002.

Bà Diễm đã từng đảm nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán, tín dụng, dịch vụ khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và đã có 11 năm ở vai trò quản lý, điều hành tại Phòng giao dịch, Phòng nghiệp vụ Chi nhánh, Văn phòng Khu vực TP.HCM, toàn Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên và toàn hệ thống Sacombank.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là Phó Tổng giám đốc của ngân hàng này.

Ở cương vị Phó Tổng giám đốc, bà Diễm phụ trách hoạt động xử lý nợ - một trong những hoạt động trọng yếu được Sacombank tập trung thực hiện theo định hướng của Đề án tái cơ ngân hàng sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Minh Hải
Bình luận của bài viết...
close
Top