...

Bảo Việt: Giá trị vốn hóa 2,5 tỷ USD, doanh thu gần 1,5 tỷ USD

InfoMoneyTập đoàn Bảo Việt vừa công bố thông tin cho biết, doanh thu hợp nhất năm 2017 của Bảo Việt đạt 32.445 tỷ đồng, tăng trưởng 26,4% so với năm 2016, bằng 112,4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 37,9%.
Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 đạt 91.368 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD
Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 đạt 91.368 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2017 đạt 91.368 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD, tăng 25,2%; vốn chủ sở hữu đạt 14.471 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thời điểm cuối năm 2016.

Từ nửa cuối năm 2017, giá cổ phiếu BVH ghi nhận mức tăng mạnh, đóng cửa phiên ngày 30/01/2018 với mức 85.700 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa tăng lên 2,5 tỷ USD.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu đạt trên 22.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt tổng doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi tăng trưởng bình quân thị trường.

Mới đây, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ đồng, nâng cao năng lực tài chính, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. 

Trong lĩnh vực chứng khoán, thị phần môi giới của Chứng khoán Bảo Việt BVSC đạt xấp xỉ 5%, tăng gần 40% so với 2016 và đưa BVSC vào tốp 5 công ty có thị phần lớn nhất tại HOSE trong 2 quý liên tiếp.

Công ty quản lý quỹ Bảo Việt đạt gần 2 tỷ USD tổng tài sản, tăng trưởng 16,8% so với thời điểm cuối năm 2016. Hoạt động của hầu hết các quỹ và danh mục đều vượt kế hoạch.

Năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt đã thành lập thêm 6 công ty, nâng tổng số công ty thành viên lên 79 công ty trên toàn quốc. Bảo Việt Nhân thọ cũng khai trương 10 công ty, nâng tổng số công ty thành viên lên 75 công ty.

Ngân hàng Bảo Việt mở mới 9 điểm giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của Ngân hàng lên 50 đơn vị.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top