...

Bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng kế hoạch tín dụng chính sách

InfoMoneyNgày 22/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội lên mức 10% so với thực hiện năm 2014, tương đương mức tăng 11.600 tỷ đồng.
Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Với kế hoạch tăng tỷ lệ dư nợ được giao, dự kiến đến 31/12, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ đạt mức trên 141.000 tỷ đồng.

Việc Thủ tướng quyết định nâng kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2015 của Ngân hàng này lên 10%, tăng thêm 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Cùng với việc nâng mức cho vay tối đa một hộ nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo bền vững.

Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng được giao tăng thêm phù hợp với Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thuý Hà (Vietnam+)
Bình luận của bài viết...
close
Top