...

Chỉ thị đầu năm của NHNN: Tiếp tục cảnh báo tín dụng bất động sản, giao thông

InfoMoneyTrong Chỉ thị đầu tiên của năm 2017, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, giao thông.
Tín dụng bất động sản, giao thông vẫn trong tầm ngắm rủi ro
Tín dụng bất động sản, giao thông vẫn trong tầm ngắm rủi ro

Ngay sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017.

Riêng đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNNViệt Nam. Chấp hành nghiêm các quy định của NHNNViệt Nam về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, thực hiện kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 và các biện pháp kiểm soát tín dụng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên.

Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

 Thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay có bảo đảm bằng bất động sản, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Hướng tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân theo chủ trương của Chính phủ.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNNViệt Nam về lãi suất. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định của NHNNViệt Nam. Áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản phí được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định của pháp luật.

NHNN cũng cảnh báo các ngân hàng phải thường xuyên giám sát, phát hiện vi phạm về lãi suất huy động và cho vay. TCTD vi phạm quy định về lãi suất bị xử lý theo quy định của pháp luật.        

TL
Bình luận của bài viết...
close
Top