...

Đã huy động hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu Kho bạc

InfoMoneyKể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 140.914,6593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Kho bạc Nhà nước là tổ chức thường xuyên thực hiện các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua HNX
Kho bạc Nhà nước là tổ chức thường xuyên thực hiện các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua HNX

Trong phiên gần đây nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 20 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.301 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-6,50%/năm.

Kết quả, Kho bạc đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 5,82%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 100 tỷ đồng, kết quả huy động được 100 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.002 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-7,10%/năm.

Kết quả  huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,22%/năm, thấp hơn 0,43%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 270 tỷ đồng, kết quả huy động được 270 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top