...

ĐHCĐ OCB thông qua việc chia cổ tức 10%

InfoMoneyNgày 19/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trình cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động năm nay. Đồng thời, HĐQT OCB đã trình cô đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016, với tỷ lệ 10% và là số ít ngân hàng có mức chia cổ tức 5% tiền mặt.

Kết thúc năm tài chính 2016, OCB đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng: cụ thể tổng tài sản tăng trưởng 29%, đạt hơn 63 ngàn tỉ đồng;  dư nợ tăng trưởng 35%, đạt hơn 39,6 ngàn tỉ đồng; huy động tăng trưởng 51%, đạt hơn 46 ngàn tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%; Lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng; Chỉ số ROE đạt 9.8%.

.
.

Giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30 - 40%/năm.  Năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ, lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85 ngàn tỷ đồng; dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44,2 ngàn tỷ đồng. Huy động tăng 34% lên 77,5 ngàn tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn 66,5 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).

Chủ tịch HĐQT OCB, ông Trịnh Văn Tuấn cho rằng, tỷ suất lợi nhuận OCB năm qua tương đối tốt, đạt gần 10%, chất lượng tài sản tốt với nợ xấu 1,51%; Với những hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng, sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nền tảng cơ sở, và quyết tâm của Ban điều hành, toàn thể CBNV cùng sự ủng hộ của cổ đông, đối tác, ông tin tưởng OCB tiếp tục duy trì vị thế thuộc Top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Thùy Vinh
Bình luận của bài viết...
close

Top