...

Giao dịch repo chiếm gần 50% thị trường trái phiếu

InfoMoneyTheo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 9 tháng đầu năm 2017, giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giao dịch mua-bán lại (repo) chiếm tới gần 50% giá trị giao dịch.

Từ đầu năm đến nay, thị trường trái phiếu chính phủ có 570 mã niêm yết, giá trị vốn hóa đạt 987.360 tỷ đồng, tương đương với 22% GDP của năm 2016.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt con số kỷ lục 1.523.000 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giao dịch thông thường (outright) đạt 778.500 tỷ đồng và giao dịch repo đạt 734.6000 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch bình quân phiên 9 tháng đầu năm 2017 đạt 8.557 tỷ đồng/phiên, cao hơn 1,35 lần so với năm 2016.

Trong đó, đã có hàng chục phiên giao dịch với giá trị giao dịch đạt trên 10.000 tỷ đồng/phiên, đặc biệt phiên giao dịch kỷ lục ngày 22/6 vừa qua có giá trị giao dịch lên tới hơn 15.000 tỷ đồng.

Tỷ trọng giao dịch repo tăng cao là tín hiệu tích cực trên thị trường Trái phiếu Chính phủ
Tỷ trọng giao dịch repo tăng cao là tín hiệu tích cực trên thị trường Trái phiếu Chính phủ

Tính thanh khoản của giao dịch mua-bán lại (repo) được xem là thước đo độ phát triển, độ sâu của thị trường trái phiếu.

Tại các quốc gia có thị trường trái phiếu phát triển, giao dịch outright thường chỉ chiếm 20-40%, còn giao dịch repo chiếm tới 60-80% tổng giá trị giao dịch trên thị trường, đặc biệt tại Mỹ, giá trị giao dịch repo lên tới 80-90%.

Thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam những năm gần đây không chỉ đạt được sự tăng trưởng về quy mô giao dịch, mà đã có những bước phát triển về chiều sâu.

Điều này được thể hiện ở chỗ, tỷ lệ giá trị giao dịch repo ngày càng tăng lên.

9 tháng đầu năm 2017, giá trị giao dịch repo đã vượt lên, chiếm tới 48,2% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, so với con số gần 40% của cả năm 2016.

Đặc biệt, các tháng 3, 4 và 8/2017, giá trị giao dịch repo đã vượt giao dịch outright, theo đó tổng giá trị giao dịch repo 3 tháng này đạt 298.126 tỷ đồng, trong khi giá trị giao dịch outright đạt 253.263 tỷ đồng.

Tháng 8 là tháng có giá trị giao dịch repo đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, đạt 123.811 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm hơn đến thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam, thể hiện qua giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường này.

9 tháng đầu năm nay, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài  đạt 95,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7% tổng giá trị giao dịch, trong đó giá trị mua ròng đạt 20.660 tỷ đồng, tăng 162% so với năm 2016 (12.700 tỷ đồng), nhất là khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.400 tỷ đồng trong năm 2015.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top