...

HDBank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

InfoMoneyHDBank vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2018.

Sau thành công của đợt phát hành trái phiếu 5.000 tỷ đồng đợt 1 vừa qua, nhằm tạo thêm một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả, góp phần đa dạng hóa loại hình đầu tư dành cho các nhà đầu tư, HDBank tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, kỳ hạn trái phiếu 03 năm.

.
.

Trái phiếu HDBank là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, có lãi suất cố định, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có ghi tên người sở hữu ,thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) và không phải là trái phiếu tăng vốn cấp 2. Mệnh giá phát hành : 1 tỷ đồng. Giá phát hành bằng  100% mệnh giá.

Khách hàng  mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty con của tổ chức tín dụng.

Trái phiếu được đăng ký lưu ký, quản lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Với thành công của đợt phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu lần này, HDBank tiếp tục tăng quy mô vốn hoạt động, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của HDBank trên thị trường cũng như thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hệ thống tài chính nói chung và HDBank nói riêng.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HDBank (HDB) đang tiến hành các thủ tục để hoàn thành phương án sáp nhập PG Bank với tỷ lệ hoán đổi 1:0,62 (một cổ phiếu PG Bank đổi lấy 0,62 cổ phiếu HDB). Dự kiến thương vụ M&A giữa HDB- PGBank sẽ hoàn tất vào tháng 8/2018 tới. Sau sáp nhập PGBank, lợi nhuận HDB điều chỉnh tăng lên 4.700 tỷ đồng trước thuế, thay vì mục tiêu 3.996 tỷ đồng đưa ra trước đó.

Vân Linh
Bình luận của bài viết...
close
Top