...

Huy động trái phiếu đang tăng nhiệt

InfoMoneyHuy động trái phiếu có dấu hiệu tăng nhiệt khi khối lượng huy động trong tháng 3/2017 tăng gần 30% so với tháng 2.
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu trong tháng 3 đạt 83,8%
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu trong tháng 3 đạt 83,8%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng 3/2017, HNX đã tổ chức 33 phiên đấu thầu, huy động được 32.988 tỷ đồng trái phiếu, tăng 27,2% so với tháng 2/2017.

Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 83,8%. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 29.588 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 3.400 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,02-5,40%/năm, 7 năm trong khoảng 5,39-5,43%/năm, 10 năm trong khoảng 6,05-6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 6,85-7,59%/năm, 20 năm trong khoảng 7,45-7,65%/năm, 30 năm trong khoảng 7,90-7,96%/năm.

So với tháng 2/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu KBNN kỳ hạn 5 năm tăng 0,08%/năm, 7 năm tăng 0,04%/năm, 10 năm giữ nguyên, 15 năm giảm 0,27%/năm, 30 năm giảm 0,07%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên
 đấu thầu

Giá trị
gọi thầu

Giá trị
đăng ký

Giá trị
trúng thầu

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

5 Năm

8

7,300,000,000,000

15,544,000,000,000

4,530,000,000,000

4.85-5.60

5.02-5.40

7 Năm

5

9,500,000,000,000

15,810,000,000,000

6,705,000,000,000

5.30-5.90

5.39-5.43

10 Năm

5

2,200,000,000,000

4,237,000,000,000

2,186,000,000,000

5.90-6.67

6.05-6.50

15 Năm

7

7,330,000,000,000

22,503,000,000,000

6,750,000,000,000

6.80-7.60

6.85-7.59

20 Năm

3

3,900,000,000,000

11,889,000,000,000

3,900,000,000,000

7.32-8.20

7.45-7.65

30 Năm

5

9,100,000,000,000

30,897,500,000,000

8,917,000,000,000

7.86-8.40

7.90-7.96

Tổng

33

39,330,000,000,000

100,880,500,000,000

32,988,000,000,000

 

 

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 3/2017, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 762 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 81 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về giá trị so với tháng 2/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 904 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88,3 nghìn tỷ đồng, tăng 28,8% về giá trị so với tháng 2/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 9,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,9 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch  repos của nhà đầu tư nước ngoài.

Top of Form

STT

Bottom of Form

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

3,000,000

319,731,000,000

4.45 - YTM - 4.85

2

9 Tháng

3,000,000

322,866,000,000

4.00 - YTM - 4.00

3

12 Tháng

25,488,000

2,804,706,220,000

3.70 - YTM - 5.72

4

2 Năm

118,090,769

12,429,764,694,587

4.27 - YTM - 5.10

5

3 Năm

72,000,000

7,607,196,500,000

4.45 - YTM - 6.05

6

3 - 5 Năm

179,340,000

19,440,869,250,000

4.42 - YTM - 5.95

7

5 Năm

52,750,000

5,345,436,000,000

4.98 - YTM - 5.70

8

5 - 7 Năm

23,620,000

2,579,915,380,000

5.25 - YTM - 8.50

9

7 Năm

29,619,510

3,239,530,971,100

5.25 - YTM - 7.06

10

7 - 10 Năm

35,799,410

3,820,573,723,550

5.51 - YTM - 6.32

11

10 Năm

42,000,000

4,303,575,000,000

5.95 - YTM - 6.60

12

10 - 15 Năm

74,002,000

8,144,249,450,000

6.55 - YTM - 7.80

13

15 Năm

55,640,000

5,784,816,660,000

6.81 - YTM - 9.50

14

15 - 20 Năm

4,000,000

428,820,000,000

7.50 - YTM - 7.50

15

20 Năm

10,370,000

1,065,072,860,000

7.41 - YTM - 7.70

16

25-30 Năm

5,050,000

511,688,000,000

7.94 - YTM - 8.00

17

30 Năm

28,970,000

2,912,347,840,000

7.90 - YTM - 8.00

 

Tổng

762,739,689

81,061,159,549,237

 

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top