...

[Infographic] 10 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới

InfoMoneyThủ đô Vienna của Áo lần thứ 10 liên tiếp là thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống thành phố năm 2019 của Công ty tư vấn kinh doanh quốc tế Mercer (Anh).
Bình luận của bài viết...
close
Top