...

[Infographic] 13 thành phố du lịch trước nguy cơ quá tải

InfoMoneyHoạt động du lịch ở các thành phố này có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực quá mức đến chất lượng sống của người dân địa phương cũng như chất lượng trải nghiệm của du khách.
Bình luận của bài viết...
close
Top