...

[Infographic] 15 nước/vùng lãnh thổ có tổng tài sản ở nước ngoài nhiều nhất thế giới

InfoMoneyCác tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) là nước có tỷ lệ tài sản nằm ở nước ngoài so với GDP cao nhất thế giới.
Bình luận của bài viết...
close
Top