...

[Infographic] Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối

InfoMoneyƯớc tính năm 2018, Ấn Độ nhận lượng kiều hối cao nhất thế giới và Kyrgyzstan dẫn đầu về tỷ lệ kiều hối nhận được so với GDP.
Bình luận của bài viết...
close
Top