...

[Infographic] Chi phí nhân công của các nước EU

InfoMoneyĐan Mạch là nước có chi phí nhân công cao nhất trong số các nước Liên minh châu Âu (EU) khi trung bình mỗi giờ một doanh nghiệp phải chi 43,5 euro cho lương và các khoản ngoài lương.
Bình luận của bài viết...
close
Top