...

[Infographic] Cơ hội mua sắm trong ngày Black Friday

InfoMoneyNăm nay, Black Friday sẽ là ngày hôm nay (24/11). Đây được coi là ngày bắt đầu của mùa mua sắm Giáng sinh, là sự kiện giảm giá được nhiều người trên thế giới mong đợi.
Bình luận của bài viết...
close
Top