...

[Infographic] Gia tăng số người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần

InfoMoneyThay vì chờ đủ tuổi lĩnh lương hưu, số người lao động đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần đang tăng lên trong những năm gần đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số người lao động khi về già không có lương hưu đang tăng lên.
Bình luận của bài viết...
close
Top