...

[Infographic] Giao dịch trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2017 tăng kỷ lục

InfoMoney9 tháng đầu năm 2017, giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường TPCP Việt Nam những năm gần đây không chỉ đạt được sự tăng trưởng về quy mô giao dịch, mà đã có những bước phát triển về chiều sâu.
Bình luận của bài viết...
close
Top