...

[Infographic] Kinh tế chia sẻ - Tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam

InfoMoneyNhững năm gần đây, tại Việt Nam nổi lên 3 loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ là vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở và cho vay ngân hàng. Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác cũng đã hình thành như: Du lịch, chia sẻ chỗ làm việc, gửi xe, chia sẻ nhân lực…
Bình luận của bài viết...
close
Top