...

[Infographic] Làm thế nào để tránh bị lừa đảo tài chính trên mạng?

InfoMoneyBằng cách tạo ra các trang web giả mạo ngân hàng hoặc các trang mua sắm, tin tặc có thể đánh cắp thông tin nhạy cảm như tên, mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại, số thẻ tín dụng và mã PIN.
Bình luận của bài viết...
close
Top