...

[Infographic] Lần đầu tiên Việt Nam có 41 tỷ USD dự trữ ngoại hối

InfoMoneyTheo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 12/2014 đến năm 2016, và số liệu của ADB từ 2001-2013, dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2016 đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.
Bình luận của bài viết...
close
Top