...

[Infographic] Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở của 12 ngân hàng Việt Nam

InfoMoneyTổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service vừa nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của 12/16 ngân hàng Việt Nam. Nguyên nhân nâng hạng chủ yếu do xếp hạng toàn ngành ngân hàng của Việt Nam ở mức tốt và 12 ngân hàng này đã có tiến bộ trong việc giảm nợ xấu.
Bình luận của bài viết...
close
Top