...

[Infographic] Năm 2018, nợ xấu của hệ thống ngân hàng giảm mạnh

InfoMoneyNăm 2018, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giảm mạnh cùng lượng lớn tiếp tục được xử lý; mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ được duy trì ổn định, thông suốt.
Bình luận của bài viết...
close
Top