...

[Infographic] Ngân hàng Italy nắm giữ 1/3 nợ xấu khu vực Eurozone

InfoMoneyHệ thống ngân hàng của Italy lớn thứ tư Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), song lại nắm giữ 1/3 tổng nợ xấu của khối này.
Bình luận của bài viết...
close
Top