...

[Infographic] Những đề xuất nhằm cải tổ Eurozone

InfoMoneyỦy ban châu Âu (EC) mới đây đã công bố tài liệu gồm những đề xuất nhằm cải tổ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tài liệu này dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian 2019-2025.
Bình luận của bài viết...
close

Top