...

[Infographic] Những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt nhất và rẻ nhất thế giới

InfoMoneyTheo Trung tâm Tham vấn kinh tế Anh (EIU), Singapore, Paris và Hong Kong đã cùng vào top thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Ngược lại, thủ đô Caracas của Venezuela là thành phố có chi phí rẻ nhất.
Bình luận của bài viết...
close
Top