...

[Infographic] Tài sản tích tụ trong tay nhóm người giàu nhất

InfoMoneyKhoảng cách thu nhập giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người còn lại vẫn đang gia tăng một cách đáng kể trên thế giới.
Bình luận của bài viết...
close
Top