...

[Infographic] Top 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới năm 2018

InfoMoney5 nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh chiếm hơn 50% GDP của thế giới.
Bình luận của bài viết...
close
Top