...

[Infographic] Vốn chính sách giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo

InfoMoneyTrong gần 15 năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã được truyền tải một cách kịp thời tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo.
Bình luận của bài viết...
close
Top