...

[Infographic] WB: Thế giới giàu hơn nhưng không đồng đều

InfoMoneyTheo báo cáo công bố mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), của cải của cả thế giới đã tăng 66% trong giai đoạn 1995 - 2014.
Bình luận của bài viết...
close
Top