...

Khách hàng bị đưa vào nợ nhóm 5: Dư nợ 196 đồng, ngân hàng yêu cầu thanh toán 300 đồng

InfoMoneyPhía ngân hàng yêu cầu khách hàng phải thanh toán số nợ bao gồm 196 đồng dư nợ gốc và tiền phạt chậm nộp, tổng cộng là 300 đồng.

Nợ 196 đồng, nhưng do không tất toán 3 năm, khách hàng này bị Trung tâm Thông tin Tín dụng liệt kê vào nợ nhóm 5.

Nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn là nhóm nợ xấu nhất trong các khoản nợ xấu ngân hàng. Khách hàng rơi vào nhóm nợ 5 sẽ rất khó tiếp cận các khoản tín dụng trong tương lai.

Phía ngân hàng cho biết, đây là trường hợp hy hữu, phát sinh từ thẻ tín dụng. Ngân hàng khuyến cáo, khi tất toán thẻ tín dụng nên để ra một số dư nhỏ, phòng trường hợp phát sinh khoản nợ quá nhỏ như khách hàng kể trên.

M.H
Bình luận của bài viết...
close
Top