...

Không in mới “tiền lẻ” trong tháng 12/2018 và tháng 1/2019

InfoMoney Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết, từ năm 2013 đến nay, ngân sách đã tiết kiệm được gần 2.600 tỷ đồng nhờ chủ tưởng không in tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng vào dịp Tết.
Không in mới tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết 2019 giúp ngân sách tiết kiệm 390 tỷ đồng
Không in mới tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết 2019 giúp ngân sách tiết kiệm 390 tỷ đồng

Theo Cục Phát hành và Kho quỹ, trong năm 2018, NHNN đã tích cực đưa tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông (bao gồm cả tiền cũ và tiền mới). Tuy nhiên, thời gian NHNN đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống là từ tháng 4 đến tháng 11/2018. Theo thống kê, tỷ lệ tiền mệnh giá nhỏ phát hành năm 2018 là 12%, đảm bảo nhu cầu của các tổ chức cá nhân và nền kinh tế trong cả năm 2018 và và tháng giêng năm 2019.  Dự kiến trong kế hoạch điều hoà tiền mặt của dịp Tết Nguyên đán tăng 25%. Trong đó, bao gồm tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và các ngân hàng dịp Tết nguyên đán.

Tuy nhiên, để tiết kiệm ngân sách, trong tháng 12/2018 và tháng 1/2019 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tiền mới mệnh giá dưới 10.000 đồng. Ông Lâm cho biết, chủ trương này giúp ngân sách tiết kiệm được 390 tỉ đồng trong năm 2019. Đây là năm thứ 6 NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán. Ông Lâm cho hay,  sau 5 năm không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết đã tiết kiệm được gần 2.600 tỷ đồng cho nền kinh tế.   

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết: Trong chỉ đạo của Thủ tướng cho dịp Tết nguyên đán 2019 có 2 nội dung chính là đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt của toàn bộ hệ thống NH và nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân. Thứ hai là sử dụng tiền mệnh giá nhỏ mới in một cách hợp lý tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Các tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống đã qua lưu thông thì Ngân hàng Nhà nước vẫn đáp ứng đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế.

T.L
Bình luận của bài viết...
close
Top