...

Lãi suất trái phiếu giảm nhẹ trở lại

InfoMoneySau khi tăng đầu tháng 9, lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn, nhưng vẫn cao hơn mặt bằng lãi suất hồi tháng 8.
Trái phiếu Chính phủ đã thể hiện vai trò là kênh dẫn dắt mặt bằng lãi suất trên thị trường tài chính
Trái phiếu Chính phủ đã thể hiện vai trò là kênh dẫn dắt mặt bằng lãi suất trên thị trường tài chính

Trong phiên đấu thầu gần đây nhất tại Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội (HNX), Kho bạc Nhà nước đã đưa ra gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 254 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,63%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm  huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,83%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,38%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Trước đó trong tháng 8/2017, lãi suất bình quân các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 8  kỳ hạn 5 năm là 4,60%/năm, 7 năm là 4,80%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 6,10%/năm.

Trong tháng 8. HNX đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.179 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành.

So với tháng 7/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tháng 8 có xu hướng giảm: 5 năm giảm 0,12%/năm, 7 năm giảm 0,15%/năm, 10 năm giữ nguyên, 15 năm giữ nguyên, 30 năm giảm 0,12%/năm.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 145.962,6593 tỷ đồng trái phiếu Chính qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top