...

Maritime Bank công bố lãi 1.907 tỷ đồng trước thềm ĐHCĐ

InfoMoneyCon số trên là lãi trước thuế và lãi trước trích lập dự phòng rủi ro. Theo dự kiến, Maritime Bank sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 26/5 tới.

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng của Maritime Bank tăng mạnh
Lợi nhuận trước trích lập dự phòng của Maritime Bank tăng mạnh

Ngân hàng Maritime Bank cho biết, năm 2016, tổng thu thuận tăng tới 52.6% (riêng thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 141%) trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 5% so với năm trước tổng lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng trong năm 2016 tăng mạnh  bằng 2,8 lần so với năm 2015  đạt 1.907 tỉ đồng.

Năm qua, cơ cấu doanh thu của ngân hàng chuyển đổi khá mạnh, tập trung mạnh vào phát triển mảng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Cho vay khách hàng trong năm 2016 đạt 35.119 tỉ đồng, tăng 25% so với năm trước, trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm 31% và  tăng trưởng mạnh 44% so với 2015.

 Tiền gửi khách hàng được cấu trúc theo hướng tăng tính ổn định và bền vững đạt 57.587 tỉ đồng tương đương 92 % so với năm 2015, trong đó tiền gửi từ cá nhân tăng trưởng tốt chiếm 76%, tiền gửi trung dài hạn trên 12 tháng chiếm 43%.

Tuy lợi nhuận trước trích lập cao song ngân hàng đã để lại một phần lớn để trích lập dự phòng rủi ro, kiểm soát nợ xấu. Nhờ đó, dư nợ nợ quá hạn năm 2016 đã giảm 15% so với số liệu đầu năm, dư nợ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm 11% so với số liệu đầu năm.  Tỷ lệ nợ xấu luôn 2,17% tính tại thời điểm cuối năm 2016.

Đặc biệt, ngân hàng có hệ số an toàn vốn CAR rất cao (đạt 23.59%), cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của NHNN.  

Mới đây, Maritime Bank đã được Moody's - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - xếp hạng ở mức B3 với triển vọng tích cực.  

Ngày 26/5 tới đây, Maritime Bank sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Theo tài liệu được công bố, năm nay, Maritime Bank dự kiến nâng tổng tài sản lên 106.640 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14%; vốn huy động từ thị trường 1 và trái phiếu tăng xấp xỉ 17%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến 165 tỷ đồng, tương đương kết quả thực hiện năm nay. Điểm đáng chú ý là năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu chia cổ tức 5%, nếu được NHNN phê duyệt.


 

 

Ngân hàng Maritime Bank cho biết, năm 2016, tổng thu thuận tăng tới 52.6% (riêng thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 141%) trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 5% so với năm trước tổng lợi nhuận trước dự phòng của Ngân hàng trong năm 2016 tăng mạnh  bằng 2,8 lần so với năm 2015  đạt 1.907 tỉ đồng.

Năm qua, cơ cấu doanh thu của ngân hàng chuyển đổi khá mạnh, tập trung mạnh vào phát triển mảng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Cho vay khách hàng trong năm 2016 đạt 35.119 tỉ đồng, tăng 25% so với năm trước, trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm 31% và  tăng trưởng mạnh 44% so với 2015.

 Tiền gửi khách hàng được cấu trúc theo hướng tăng tính ổn định và bền vững đạt 57.587 tỉ đồng tương đương 92 % so với năm 2015, trong đó tiền gửi từ cá nhân tăng trưởng tốt chiếm 76%, tiền gửi trung dài hạn trên 12 tháng chiếm 43%.

Tuy lợi nhuận trước trích lập cao song ngân hàng đã để lại một phần lớn để trích lập dự phòng rủi ro, kiểm soát nợ xấu. Nhờ đó, dư nợ nợ quá hạn năm 2016 đã giảm 15% so với số liệu đầu năm, dư nợ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm 11% so với số liệu đầu năm.  Tỷ lệ nợ xấu luôn 2,17% tính tại thời điểm cuối năm 2016.

Đặc biệt, ngân hàng có hệ số an toàn vốn CAR rất cao (đạt 23.59%), cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của NHNN.  

Mới đây, Maritime Bank đã được Moody's - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - xếp hạng ở mức B3 với triển vọng tích cực.  

Ngày 26/5 tới đây, Maritime Bank sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Theo tài liệu được công bố, năm nay, Maritime Bank dự kiến nâng tổng tài sản lên 106.640 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14%; vốn huy động từ thị trường 1 và trái phiếu tăng xấp xỉ 17%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến 165 tỷ đồng, tương đương kết quả thực hiện năm nay. Điểm đáng chú ý là năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu chia cổ tức 5%, nếu được NHNN phê duyệt.


 

T.L
Tin liên quan
  • Từ khóa:
Bình luận của bài viết...
close

Top