...

Ngân hàng chính sách huy động được 900 tỷ đồng trái phiếu

InfoMoneySở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.
Trái phiếu do ngân hàng Chính sách Xã hội huy động là loại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động là loại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (400 tỷ đồng), 10 năm (400 tỷ đồng) và  15 năm (200 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-5,45%/năm.

Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.150 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-6,60%/năm.

Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,48%/năm, thấp hơn 0,02% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-7,59%/năm.

Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3/2017).

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 3.220 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top