...

Ngân hàng Nhà nước công bố bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

InfoMoneyNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1927/QĐ-NHNN công bố Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ tiêu chuẩn bao gồm 5 tiêu chuẩn cơ sở quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam (TCCS 01-1:2018/NHNNVN đến TCCS 01-5:2018/NHNNVN) và 5 tiêu chuẩn cơ sở quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam (TCCS 02-1:2018/NHNNVN đến TCCS 02-5:2018/NHNNVN).

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là bộ tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên quy định chi tiết và đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa tại Việt Nam theo công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng theo hướng tương thích với chuẩn EMV.

Việc ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thẻ ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, tiện ích cho chủ thẻ.

M.H
Bình luận của bài viết...
close
Top