...

NHNN: Ngân hàng lỗ nghìn tỷ là trách nhiệm của cổ đông lớn

InfoMoneyNHNN vừa có văn bản trả lời chất vấn của cử tri Tp.HCM về việc việc mua lại 3 ngân hàng 0 đồng và làm rõ trách nhiệm của việc các ngân hàng này lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Cử tri cũng cho rằng cần thiết cần xử lý trách nhiệm hình sự từng trường hợp, tránh việc kinh doanh thua lỗ rồi để NHNN gánh nợ.
3 ngân hàng 0 đồng có lỗ lũy kế rất lớn
3 ngân hàng 0 đồng lỗ hàng ngàn tỷ đồng 

Mua 0 đồng là giải pháp cuối cùng

Trả lời kiến nghị của cử tri, NHNN khẳng định, qua công tác thanh tra, giám sát, NHNN đã xác định được các ngân hàng yếu kém, trong đó có 03 ngân hàng là Xây dựng, Dầu khí toàn cầu và Đại Dương.
 Đây là 3 ngân hàng thua lỗ lớn, có nguy cơ đổ vỡ cao hoặc lâm vào tình trạng phá sản. NHNN đã đặt 03 ngân hàng này vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo đúng quy định của Luật các TCTD. Tuy nhiên, ba ngân hàng này khôngkhông đề xuất được phương án cơ cấu lại khả thi hoặc không thực hiện được phương án đã được phê duyệt, thậm chí tình hình tiếp tục xấu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của hệ thống các TCTD và quyền lợi của người gửi tiền.

Trong khi đó, các phương án xử lý pháp nhân đối với các ngân hàng yếu kém này đều không khả thi (không bán được cho nhà đầu tư mới; không thực hiện được việc sáp nhập, hợp nhất tự nguyện và bắt buộc do mức độ thua lỗ lớn của cả 03 ngân hàng; không thực hiện được phương án phá sản do thời điểm đó chưa có chủ trương cho phá sản ngân hàng...).

Trước tình hình trên, phương án mua bắt buộc 03 ngân hàng là giải pháp cuối cùng khi không còn giải pháp xử lý khác khả thi hơn, nhằm mục tiêu bảo đảm sự an toàn, ổn định, trật tự của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính; bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền; bảo đảm quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD không ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc NHNN mua lại bắt buộc 03 ngân hàng yếu kém là có đầy đủ cơ sở pháp lý (căn cứ các quy định tại Luật các TCTD, Luật NHNN, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt và Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015). Thực tế cho thấy giải pháp mua bắt buộc đã có tác dụng tích cực ngay lập tức đến tâm lý thị trường, người gửi tiền ngừng rút tiền ồ ạt, quay trở lại gửi tiền tại 3 ngân hàng, đồng thời NHNN không phải hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng này.

Trách nhiệm thuộc về các cổ đông lớn

Về trách nhiệm đối với các ngân hàng khi để thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, NHNN khẳng định, cơ quan này đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả thanh tra, đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, NHNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Việc để ngân hàng yếu kém, kinh doanh thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng trực tiếp thuộc về trách nhiệm giám sát, quản trị, điều hành yếu kém của các cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của chính các ngân hàng này.

Theo đó, cổ đông lớn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người quản lý, điều hành của các ngân hàng này có vi phạm pháp luật nghiêm trọng đều đã, đang bị Cơ quan chức năng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

”Việc NHNN mua bắt buộc các NHTM yếu kém không làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của các cổ đông ngân hàng, đặc biệt là các cổ đông có sai phạm. Trái lại, thông qua việc trực tiếp cử người tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng, NHNN có điều kiện phát hiện đầy đủ, chính xác hơn các sai phạm và các nghĩa vụ của các đối tượng này, từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định”, NHNN khẳng định.

Thùy Liên
Bình luận của bài viết...
close
Top