...

"Ôm" ngân hàng nhỏ, nhà băng lợi lớn?

InfoMoneyTheo quan điểm của Thống đốc NHNN, ngân hàng lớn "ôm" ngân hàng nhỏ sẽ không bị thiệt mà còn lợi. Cái lợi lớn nhất là hệ thống mạng lưới có thể mọc thêm mấy trăm chi nhánh chỉ sau một đêm.
Bình luận của bài viết...
close
Top