...

Ông lớn ngân hàng rầm rộ công bố lợi nhuận khủng

InfoMoney Lợi nhuận năm 2017 của BIDV đạt 8.800 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra trong khi lợi nhuận Vietcombank cũng lần đầu tiên chạm mức 10.000 tỷ đồng.
BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2018
BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2018

Ngân hàng BIDV vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018. Theo đó, kết thúc năm 2017, chênh lệch thu chi của ngân hàng đạt mức cao nhất từ trước đến nay:  24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra...

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của BIDV vượt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng  16,7% so với 2016, duy trì vị thế ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong năm, huy động tiền gửi của ngân hàng tăng mạnh, vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 18T. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư ddatj1,136 triệu tỷ đồng, tăng 18%. Hiện BIDV đang chiếm 13,12% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Trong năm qua, BIDV đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu khách hàng, tập trung vào khách hàng bán lẻ, giảm dần tỷ trọng của khách hàng doanh nghiệp lớn. Trong đó, nền khách hàng cá nhân đạt hơn 10 triệu khách hàng, tương ứng trên 10% dân số, tăng 14% so với năm 2016. Nền khách hàng SME tăng trưởng 14%, đạt khoảng 236.000 khách hàng, chiếm 98% tổng số khách hàng doanh nghiệp BIDV.  

Về bán lẻ, năm qua, huy động vốn dân của BDIV  đạt: 523.643 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3%, chiếm 56% tổng huy động vốn. Tín dụng bán lẻ đạt 238.526 tỷ đồng, tăng trưởng 33%, chiếm 27,5% tổng dư nợ tín dụng. Thu nhập ròng bán lẻ tăng trưởng 35% so với năm 2016.

Hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ năm 2017 tạo được bước phát triển đột phá với kết quả kinh doanh xuất sắc: tổng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so với 2016.

Tương tự BIDV, Vietcombank cũng dự báo mức lãi lớn năm 2017. Thông tin từ NHNN cho biết, lợi nhuận năm 2017 của ngân hàng này đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước đó.

Hà Tâm
Bình luận của bài viết...
close
Top