...

Sau các đại án, Thống đốc chỉ đạo siết sở hữu chéo, lợi ích nhóm

InfoMoneyNgười đứng đầu NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Đồng thời, phải xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về sở hữu vốn.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Hôm nay (12/10/2017), NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng. 

Từ thực tiễn hoạt động công tác thanh tra và hoạt động của các ngân hàng thời gian qua, đặc biệt sau một số đại án kinh tế, dân sự, hình sự liên quan đến ngân hàng, NHNN cho biết, những vi phạm thời gian qua chủ yếu tập trung vào một số nội dung.

Cụ thể, đó là các hành vi phạm quy định về cấp tín dụng, cơ cấu nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng; vi phạm về huy động vốn và gửi tiền; vi phạm về quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; vi phạm quy định về tỷ lệ, giới hạn an toàn; vi phạm quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an cũng đã trao đổi, cung cấp thông tin cảnh báo và đưa ra nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với NHNN nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Trước thực trạng này, NHNN mong muốn thời gian tới phải tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Bên cạnh đó, phải kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm để tạo môi trường kinh doanh tiền tệ, tín dụng lành mạnh, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an ninh, an toàn hệ thống các TCTD và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thống đốc: Cần xử lý dứt điểm sở hữu chéo

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng, tại Hội nghị diễn ra hôm nay, Thống đốc NHNN  Lê Minh Hưng chỉ đạo ngành ngân hàng thực hiện một số nội dung, đặc biệt là việc quyết liệt chống sở hữu chéo, lợi ích nhóm, tăng cường minh bạch trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng, tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác giữa NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật...  

Riêng đối với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống kiểm tra, rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định của pháp luật liên quan.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD phải tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về sở hữu vốn; ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông và nhóm cổ đông lớn chi phối trong các TCTD...

NHNN cũng nhắc nhở các ngân hàng thương mại tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch tại tổ chức tín dụng đúng quy định của NHNN nhằm phòng tránh, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.

Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo NHNN những vi phạm và việc xử lý; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình hoạt động để được xem xét, xử lý.

 

H.T
Bình luận của bài viết...
close
Top