...

SCB đang thương thảo để bán 50% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

InfoMoneyNgày 18/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2016 và giai đoạn 2012-2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017; từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết thúc năm 2016, cơ bản SCB đã hoàn thành kế hoạch năm và các mục tiêu tái cơ cấu theo lộ trình đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt, làm nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, đến 31/12/2016, tổng số lượng khách hàng của SCB tăng 37% so với 2015; tổng tài sản của SCB đạt 361.682 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015; vốn tự có đạt 22.660 tỷ đồng, tăng 36% so với 2015; cho vay khách hàng đạt 222.183 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 295.152 tỷ đồng; thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ lệ 27,4% tổng thu nhập hoạt động, tăng mạnh so với tỷ lệ 10,0% của năm 2015.

.
SCB đang trong quá trình thương thảo với đối tác ngoại để bán trên 50% cổ phần

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động thẻ và ngân hàng điện tử tăng trưởng 333,1%, thu nhập thuần từ hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế tăng 290%, thu nhập từ hoạt động kinh doanh tiền tệ và ngoại hối tăng 620%. Các tỷ lệ an toàn hoạt động, tỷ lệ nợ xấu đều được cải thiện đáng kể, đảm bảo theo các quy định của NHNN. Bên cạnh đó, các công tác về phát triển nguồn nhân lực, phát mạng lưới, đầu tư công nghệ thông tin… đều được chú trọng và đạt kết quả đáng khích lệ.

Từ những đánh giá về triển vọng kinh tế năm 2017 và trên cở sở tiếp tục thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015 -  2019 đã được NHNN phê duyệt, SCB đã trình Đại hội thông qua các mục tiêu hoạt động trong năm 2017, đó là: hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2015 -2017, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, nâng cao chất lượng bán hàng theo hướng tăng thu ngoài lãi và phát triển khách hàng mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, tiếp cận phương thức quản trị rủi ro theo định hướng Basel II.

Tại đại hội, rất nhiều cổ đông đã đặt câu hỏi chất vấn Chủ tọa đoàn về việc chia cổ tức cho cổ đông. Ông Đinh Văn Thành – Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ: “SCB đang trong lộ trình tái cơ cấu sau hợp nhất, do đó việc chia cổ tức là chưa thể thực hiện. Lợi nhuận cũng như các chỉ số tài chính khác của SCB những năm vừa qua đều đạt kế hoạch. Mục tiêu hàng đầu của SCB hiện nay là dành mọi nguồn lực tập trung cho tái cơ cấu, trích lập dự phòng, xây dựng SCB phát triển ổn định, bền vững. Do vậy, lợi nhuận để chia cổ tức đối với SCB thời điểm này chưa phải là ưu tiên hàng đầu, có thể trước mắt, các cổ đông sẽ thấy có phần thiệt thòi, nhất là với những cổ đông nhỏ lẻ, nhưng về bản chất lợi ích về dài hạn sẽ tốt hơn. Đặc biệt, các cổ đông lớn, nhà đầu tư nước ngoài đã thấy được tiềm năng và tin tưởng vào sự phát triển của SCB nên đã tiếp tục mua cổ phần, góp vốn đầu tư vào Ngân hàng trong 2 đợt tăng vốn năm 2013, đầu 2015 và chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng của SCB sắp tới đây”.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự tin tưởng của cổ đông, HĐQT, Ban điều hành luôn ra sức cố gắng, làm việc hết mình để quản trị, điều hành SCB một cách thành công nhất, mang lại lợi ích tốt nhất đến với cổ đông.

Liên quan đến việc bán trên 50% cổ phần cho đối tác ngoại, ông Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng giám đốc SCB cho biết, Ngân hàng đang trong quá trình thương thảo với đối tác ngoại để bán trên 50% cổ phần, sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc. SCB mong muốn tìm kiếm một đối tác ngoại là tập đoàn tài chính để vừa giúp ngân hàng trong việc nâng cao năng lực vốn, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, vừa cùng nhau thúc đẩy chiến lược phát triển ngân hàng.

* ĐHCĐ SCB đã bầu 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể, 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 trúng cử trong ĐHCĐ kỳ này của SCB gồm: ông Đinh Văn Thành - Chủ tịch HĐQT; Ông Henry Sun Ka Ziang- Phó Chủ tịch HĐQT; ông Tạ Chiêu Trung - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Chiêm Minh Dũng – Thành viên HĐQT; ông Võ Tấn Hoàng Văn- Thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên HĐQT; ông Nguyễn Tiến Thành - Thành viên HĐQT độc lập.
* SCB bầu 4 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: bà Phạm Thu Phong - Trưởng BKS; bà Võ Thị Mười - Thành viên BKS chuyên trách; ông Trần Chấn Nam - Thành viên BKS chuyên trách; ông Vũ Mạnh Tường -Thành viên BKS chuyên trách. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua việc tái bổ nhiệm ông Võ Tấn Hoàng Văn giữ chức vụ Tổng giám đốc NSCB nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thùy Vinh
Tin liên quan
Bình luận của bài viết...
close

Top