...

SHB cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ trong 24h

InfoMoneyNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB, sàn HNX) vừa cho ra mắt Sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động 24h đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là sản phẩm cho vay mới với tính linh hoạt cao, cùng với tài sản bảo đảm là bất động sản. Hạn mức vay vốn đối với sản phẩm này là 5 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.

Theo SHB, sản phẩm bổ sung vốn lưu động 24h đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tinh giảm tối đa các thủ tục vay để bảo đảm nhu cầu của khách hàng được đáp ứng trong thời gian ngắn nhất.

Theo kế hoạch kinh doanh của SHB trong năm 2015, mục tiêu của SHB năm 2015 là kết thúc 31/12/2015 SHB lọt vào tốp 3 các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất (không kể các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối).

Theo đó, dự kiến đến hết 2015, SHB sẽ đạt tổng tài sản 200 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 10.486 tỷ đồng, huy động vốn là 152 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay là gần 116 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.120 tỷ đồng, nợ xấu dưới 3%.

Trước đó, trong năm 2014, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 169.035 tỷ đồng, tăng 17,7%, huy động từ thị trường I tăng 17,8% đạt 127.353 tỷ đồng, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 104.095 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2013.

Kết thúc năm 2014 SHB đã lọt vào tốp 5 các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam (trừ các ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối).     

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top