...

SHB được tăng vốn thêm 25 triệu USD cho ngân hàng con tại Campuchia

InfoMoneyThống đốc NHNN vừa chấp thuận việc SHB góp thêm 25 triệu USD vào SHB Campuchia, nâng mức vốn điều lệ của SHB Campuchia từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD theo đề nghị của SHB tại văn bản số 253/HĐQT ngày 19/10/2016.
ngân hàng SHB tại Campuchia được nâng vốn điều lệ lên thành 75 triệu USD
Ngân hàng SHB tại Campuchia được nâng vốn điều lệ lên thành 75 triệu USD

Ngày 06/6/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 4278/NHNN-TTGSNH thông báo ý kiến về đề nghị tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia) của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc SHB góp thêm 25 triệu USD vào SHB Campuchia, nâng mức vốn điều lệ của SHB Campuchia từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD theo đề nghị của SHB tại văn bản số 253/HĐQT ngày 19/10/2016.

SHB có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với SHB Campuchia theo quy định pháp luật hiện hành; SHB đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, đầu tư ra nước ngoài và các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng (bao gồm cả giới hạn góp vốn, mua cổ phần) trước và sau khi góp thêm vốn vào SHB Campuchia theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; SHB báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội) việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên.

SHB đã có mặt tại Campuchia từ năm 2012 và thành lập ngân hàng con tại Campuchia năm 2016. Tại thời điểm đó, SHB đặt lộ trình tăng vốn điều lệ lên 75 triệu USD đến năm 2018.   

P.V
Bình luận của bài viết...
close
Top