...

TAGS

  • Tiếp vốn cho những mô hình tiền tỷ

    Không chỉ tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn, đồng vốn của Agribank đang tạo đà phát triển cho những mô hình đầu tư nông nghiệp tiền tỷ.
  • Tiếp sức cho hàng ngàn mô hình kinh tế

    Nông dân không có tài sản thế chấp, nhưng vẫn được ngân hàng cho vay 3-4 tỷ đồng. Cách làm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiếp sức cho hàng ngàn mô hình kinh tế ra đời, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương đứng đầu về tái cơ cấu nông nghiệp.
  • Ngân hàng mạnh tay tiếp sức cho hàng ngàn mô hình kinh tế

    Người dân không có tài sản thế chấp nhưng vẫn được ngân hàng mạnh dạn cho vay 3-4 tỷ đồng. Cách làm của Agribank Hà Tĩnh đã tiếp sức cho hàng ngàn mô hình kinh tế ra đời, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương đứng đầu về tái cơ cấu nền nông nghiệp.
1
close
Top