...

TAGS

  • "Soi" danh mục sở hữu của Tập đoàn hàng đầu Singapore

    Tính đến ngày 31/3/2019, giá trị danh mục đầu tư ròng đạt 313 tỷ đô-la Singapore (SGD). Trong năm 2018, công ty đã đầu tư khoảng 24 tỷ SGD và thoái vốn 28 tỷ SGD. Temasek có thu nhập cổ tức đạt 9 tỷ SGD từ các danh mục đầu tư.
1 2 3 4 5
close
Top