...

TAGS

  • LienVietPostBank trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

    Ngày 24/4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong đại hội lần này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
1 2 3 4 5
close
Top