...

TAGS

  • Tác dụng kép từ tín dụng chính sách cho người khuyết tật

    Nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội luôn tập trung nguồn lực, triển khai cho vay đối với người khuyết tật nhằm hỗ trợ họ vươn lên trong cuộc sống, có thu nhập nuôi bản thân và gia đình, đồng thời tạo thêm việc làm cho xã hội.
1
close
Top